SziMe Smart Metering Rendszer fejlesztése és

prototípus rendszer kialakításaA debreceni Szilícium Mező Regionális Informatikai Klaszterhez tartozó SziMeSmart Kft. fejlesztőiként a hazai közműhálózatok intelligens fogyasztásmérésének bevezetését és elterjedésének katalizálását tűztük ki célul. Az általunk végzett fejlesztés célja a SziMe Smart Metering Rendszer fejlesztése és prototípus rendszer kialakítása.

 

Szakemberek szerint a hazai lakosság körében még mindig nem elterjedt a tudatos energiafelhasználás gondolata. A SziMeSmart fejlesztőiként az energiahatékonyság növelését és a tudatos energiafelhasználás elterjedését reméljük a smart metering (okos mérési) technológia elterjedésétől. A projekt keretében egy vagy akár több régióbeli településen is létrejöhet egy olyan multi funkciós és multi szolgáltatós Smart Metering rendszer és adatkommunikációs kísérleti hálózat, amely jelentős energia megtakarítást eredményezhet a fogyasztói oldalon. A kidolgozásra kerülő rendszer nagy kapacitású és költséghatékony megoldást nyújt az energia törvényekben megkövetelt alternatív fizetési modellek (pl. mobilon, web-en) bevezetésére oly módon, hogy mindezek mellett kapcsolható lesz a cégeknél már működő és kifejlesztendő informatikai rendszerekhez is. A felmért igényekhez illeszkedve lehetővé teszi majd a fogyasztók valós idejű tájékoztatását, az energiavételezési szokások elemzését, és jogszabályok által biztosított befolyásolását (korlátozás, lezárás) valamint a differenciált tarifakezelés és a prepaid (speciálisan pl. szociális account) rendszerek bevezethetőségét is.


Projektazonosító:
GOP-1.2.1-11-2011-0001
Projekt összköltsége: 800.411.384 Ft
Támogatás: 480.246.830 Ft
Megvalósítás éve: 2012-2014