ELO SYS 2013 - 19. Nemzetközi Elektrotechnikai, Elektronikai és Energetikai Vásár 2013.10.15. - 2013.10.18. (Trencsén – Szlovákia)


A Nemzetközi Elektrotechnika, Elektronikai és Energetika Vásár megrendezésére 2013. október 15-18. között 19. alkalommal került sor. A 4 napos rendezvényen lehetőségünk volt SziMeTour Kft. által kifejlesztendő új, innovatív technológiát alkalmazó járatoptimalizáló eszköz bemutatására a potenciális befektetők számára, valamint tárgyalások lebonyolítására.
 A vásár alkalmas volt arra, hogy nemzetközi színtéren is bemutathassuk fejlesztési elképzelésünket és új kapcsolatokat építhessünk ki nemzetközileg elismert szakmai szervezetekkel, cégekkel.ÖKOINDUSTRIA 2013 - Nemzetközi Környezetipari, Energiahatékonysági és Megújuló Energiaforrások Szakkiállítás 2013.09.25. - 2013.09.27. (Budapest)


Az ÖKOINDUSTRIA Nemzetközi Környezetipari, Energiahatékonysági és Megújuló Energiaforrások Szakkiállítás az idei évben szeptember 25-27. között 3. alkalommal került megrendezésre a SYMA Rendezvényközpontban Budapesten. A kiállítás a fenntarthatóság elvét követve és a kiállítás jellegéhez illeszkedve első ízben volt karbon-semleges. A kiállítás célja a haza és külgazdasági kapcsolatok fejlesztése volt, ahol 105 kiállító mutatta be termékeit és szolgáltatásait a látogatók számára.

 


A kiállítás ideje alatt a szakmai érdeklődők érdekes előadásokat hallhattak többek között a megelőzésről és újrahasználatról, az egyedi szennyvízkezelés helyzetéről, hulladékok termikus bontásáról, az innovatív környezetvédelmi technológiákról, a hulladékok és szennyezett területek hasznosításáról a zöld szervezetek és a környezetipar szemszögéből egy vitanap keretében, valamint a hulladékgazdálkodók számára elérhető oktatási programokról.„Belgrade Fair” – 57th International Fair of Technics and Technical Achievements - Belgrád (Szerbia)
2013. május 13-17.

A Belgrade Fair a megújuló energia, az energia felhasználás hatékonyságának javítását célzó, alkalmazható informatikai technológiák az iparágak szereplői számára, alternatív vagy megújuló energiaforrások felhasználásának területeit, energiahasznosulást bemutató nemzetközi kiállítás, mely az idei évben május 13-17. között 57. alkalommal kerül megrendezésre Belgrádban. Ez a város legrégebbi vására. A 6 db belső kiállítócsarnok, illetve a külső kiállítóhelyek minőségi helyszínt biztosítottak a mintegy 600 kiállító számára, melyek 22 országból érkeztek, hogy nemzetközi színtéren is fejlesztéseiket, és kapcsolatokat építhessenek ki nemzetközi partnerszervezetekkel is.


Ezen szakmai rendezvényen, olyan cégek, potenciális befektetők vettek részt, akik számára érdekes lehet megismerni a SziMeSmart Kft. által kifejlesztendő új, innovatív technológiát alkalmazó smartmetering rendszert. A kiállítás tematikája egyértelműen kapcsolódott a projekt szakmai tartalmához – ezért is került itt megjelenítésre a projekt. A 4 napos kiállítás lehetővé tette számunkra, hogy nemzetközi színtéren is bemutathassuk fejlesztési elképzelésünket és új kapcsolatokat építhessünk ki nemzetközileg elismert szakmai szervezetekkel, cégekkel.


Standunkon az érdeklődők számára bemutattuk a projektünk megvalósítási szakaszainak egyes fázisait, jelenlegi állását. Lehetőségünk volt alaposan bemutatni a tervezett eredményterméket és technológiát, valamint ennek hasznosítási módját.


SziMeSmart Nyitórendezvény - DAB Székház (Debrecen)
2013. február 20.


Smart metering – okos mérés Debrecenből

 

Debrecen, 2013. február 20. -  Fejlesztési szakaszának újabb állomásához érkezett az Új Széchenyi Terv Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretében támogatott, 800 millió forintos összköltségű SziMe Smart Metering Rendszer kialakítása. A debreceni Szilícium Mező Regionális Informatikai Klaszterhez tartozó SziMeSmart Kft. fejlesztői a hazai közműhálózatok intelligens fogyasztásmérésének bevezetésén dolgoznak.

A SziMeSmart fejlesztői energiahatékonyság növelése és tudatos energiafelhasználás elterjedése érdekében végzik technológiai fejlesztésüket.  A projekt keretében a régióbeli településeken olyan multifunkciós és multiszolgáltatós „smart metering” (okos mérés) rendszer és adatkommunikációs kísérleti hálózatot alakítanak ki, amely jelentős energia megtakarítást eredményez a fogyasztói oldalon. A rendszer különlegessége, hogy éles körülmények között építi ki a folyamatosan működő, multifunkciós, multiszolgáltatós hálózatot és fejlesztő, adatgyűjtő operátor (később bemutató/oktató) központot. Jelenleg a SziMeSmart szakemberei hardver és szoftver komponensek részletes követelményspecifikációját végzik, tárgyalásokat folytatnak a mérő és PLC gyártókkal az illesztési feladatok során történő műszaki együttműködés részleteiről, amelyeket az új rendszer egyedisége megkövetel. „Az idei év hátralévő részében a fejlesztést és stabilizációt lezárjuk, valamint elkezdjük a prototípus rendszer kiépítését. A jövő év első fele pedig már a rendszer kipróbálásáról, az üzemeltetési és használati tapasztalatok feldolgozásáról szól majd. Ennek során összegyűjtjük, rendszerezzük a - közműszolgáltatók és a fogyasztók tapasztatait”- nyilatkozta Bátorfi Péter, a SziMeSmart Kft. szakmai vezetője. Az új rendszer lehetőséget biztosít alternatív fizetési modellek bevezetésére, lehetővé teszi majd a fogyasztók valós idejű tájékoztatását, az energiavételezési szokások elemzését, a differenciált tarifakezelés megvalósítását. „Debrecen fejlődésének meghatározó sikertényezője lehet az innovatív vállalkozások számának növekedése.  Az ehhez hasonló sikeres projektek megvalósítása egy lehetséges megoldás a munkahelyek számának növelésére a térségben” - mondta el Kurtán Zoltán a projekt menedzsmentjét klasztertagként segítő DBH Group vezérigazgató-helyettese.

 


A Szilícium Mező Programról és a Szilícium Mező Regionális Informatikai Klaszterről:

A Szilícium Mező Program a Debreceni Egyetem irányításával, 11 évvel ezelőtt indult útjára. A program a Debreceni Egyetem, Debrecen város, Hajdú-Bihar megye és a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által 2001-ben aláírt közös nyilatkozatán alapszik, miszerint Debrecenben létre kell hozni egy az egyetem Informatikai Karának meglévő tapasztalatain nyugvó tudásbázist. A Szilícium Mező Program megalapítása óta élen jár az információtechnológiai fejlesztések kidolgozásában és megvalósításában, a kelet-magyarországi régióban.  A 2008-ban alapított, 43 taggal rendelkező Szilícium Mező Klaszter az ország második – a Szilícium-völgy mintájára létrehozott - informatikai pólusa. A klaszter, amelynek a Debreceni Egyetem a gesztora, jellemzően gazdasági és tudományos együttműködések koordinálásával, tudás-intenzív tevékenységek infrastruktúrájának megteremtésével foglalkozik. 
 

 

 

 

 

 

 

SziMeSmart Záró rendezvény - Szilícium Mező Inkubátorház (Debrecen)

2014. május 28.

 

OKOS MÉRÉS – KÖZÉPPONTBAN A TUDATOS FOGYASZTÓ

 

Az Új Széchenyi Terv Gazdaságfejlesztési Operatív Programjának keretében, a több mint 800 millió forintos összköltségű projekt során a SziMe Smart Metering Rendszer fejlesztése és prototípus rendszer kialakítása valósult meg. Az „Akkreditált innovációs klaszterek közös technológiai innovációjának támogatása tárgyú pályázathoz” című konstrukció keretében 480,24 millió forintot meghaladó összegben kapott a vállalat vissza nem térítendő uniós támogatást.

 

A SziMeSmart Kft. szakemberei szerint az okos mérőeszközök alkalmazásával akár már 5-15 százalékos energiamegtakarítás is lehetséges. Biztató jel, hogy a rohamosan terjedő intelligens rendszerek segítségével elérhető anyagi megtakarítás már több mint kétszer akkora, mint a működtetésükkel járó kiadások. Továbbá ezek az alkalmazások segítik a fogyasztói energiatudatosság erősítését, hozzájárulnak a rezsiköltség csökkentéséhez, valamint a hálózati energiaigények kiegyenlítettebbé tételéhez. A kifejlesztett rendszerre már most, a prototípusrendszer bemutatása után is nagy az érdeklődés.  „A rendszer sokoldalú felhasználhatóságának köszönhetően mind a hazai mind a nemzetközi környezetben egyaránt alkalmazható. A rendszer értékesítéséből származó export árbevétel növekménye a projektzárást követő két üzleti évben a projektcégnél és tulajdonos vállalkozásainál kumuláltan várhatóan eléri majd a 96 millió forintot.” - mondta el Bátorfi Péter, a SziMeSmart Kft. szakmai vezetője.

A SziMeSmart Kft. munkatársai az energiahatékonyság növelése és a tudatos energiafelhasználás elterjedése érdekében hajtották végre technológiai fejlesztésüket.   A SziMeSmart a projekt keretében kifejlesztette a multifunkciós és multiszolgáltatós „smart metering” (okos mérés) rendszerhez szükséges hardver és szoftver elemeket. A rendszer használata számos előnyt biztosít a fogyasztók és az energiaszolgáltatók számára.  „A hazai innováció-orientált, tudásalapú cégek számának növekedése az egyik lehetséges megoldás a munkahelyek számának növelésére” - mondta el Kurtán Zoltán a projekt menedzsmentjét klasztertagként segítő DBH Project Management ügyvezető igazgatója.

A SziMeSmart Kft.-ről:

A Szilícium Mező Regionális Informatikai Klaszterből 7 klasztertag 2011 decemberében megalapította a SziMeSmart Kft.-t, amelyet a projekt előkészítésére, megvalósítására és fenntartására hoztak létre. A Projektcég a Gazdaságfejlesztési Operatív Program „Akkreditált innovációs klaszterek közös technológiai innovációjának támogatása” tárgyú felhívás keretén belül nyújtotta be a „SziMe Smart Metering Rendszer fejlesztése és prototípus rendszer kialakítása” című projektötletét, melyet 2012 márciusában támogatásban részesítettek.